Beuningen Leeft
27 september 2022 15:23
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Welzijn gaat hand in hand met bewegen

Het vergroten van leefplezier en comfort voor bewoners en cliënten die bij zorggroep Maas & Waal wonen of aan huis zorg ontvangen, dát is waar we als Zorggroep naar streven. Daarom kleuren gezelligheid, ontspanning en alledaagse bezigheden het leven binnen onze locaties in Beuningen (Alde Steeg), Ewijk (Klein Waelwick), Druten (De Kasteelhof) en Beneden-Leeuwen (St. Elisabeth). Ook bewegen draagt daaraan bij. Want bewegen is niet alleen goed voor het fysieke gestel, het heeft ook invloed op iemands geestelijke toestand en daarmee zijn wel-zijn. Daarom zetten we als zorggroep Maas & Waal op allerlei manieren in op welzijn en bewegen.

Activeren en in waarde laten

Bewegen is gezond. Dat gaat zeker op voor mensen met dementie. Want bewegen helpt de geestelijke achteruitgang te vertragen. Maar hoe verleid je mensen met dementie tot bewegen? Saskia van Uden, activiteitenbegeleider, heeft daar na het doen van de training ‘belevingsgericht bewegen’ een antwoord op gevonden. “Aansluiten bij iemands natuur. Dan wordt bewegen geïntegreerd in het dagelijks reilen en zeilen, en is het geen moeten meer.” Een bewoonster die bewegen in een groep kinderachtig vindt, krijgt van Saskia een rol bij het koffiedrinken. “Deze mevrouw is heel zorgzaam. Dus hebben we haar gevraagd de koffie in te schenken voor de deelnemers aan de gymgroep. Ook zoiets alledaags als het inschenken van koffie is bewegen. En tegelijkertijd verleiden we haar om daarna mee te gymmen. Zo wordt mevrouw geactiveerd én in haar waarde gelaten.”

Virtueel fietsen door de buurt

Alle locaties van zorggroep Maas & Waal beschikken over een SilverFit. Dat is een hometrainer voorzien van sensoren. Deze sensoren zijn gekoppeld aan een routefilm op het bijbehorende beeldscherm. De fietser op de Silverfit heeft invloed op de snelheid waarmee hij of zij de route aflegt. Fiets je langzaam, dan ga je ook op het beeldscherm niet zo snel. Sinds kort heeft iedere locatie van zorggroep Maas & Waal een route door de eigen omgeving. Zo kunnen de bewoners van St. Elisabeth een route langs de Waal fietsen die hen van Boven-Leeuwen over de dijk naar Beneden-Leeuwen voert en verder richting Wamel en Dreumel. Uit onderzoek van het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) blijkt dat het virtueel fietsen door de eigen, vertrouwde omgeving een positief effect heeft op het geheugen en op het sociale gedrag van iemand met dementie. Bovendien zijn deze ouderen gemiddeld meer minuten fysiek actief dan ouderen die niet virtueel fietsen.

Elke dag een beetje geluk

Binnen de locaties van zorggroep Maas & Waal is sinds 2019 een grote groep nieuwe medewerkers actief: de medewerker Welzijn. Het gaat om medewerkers ‘met een warm hart’ die elke dag een beetje geluk en leefplezier de huiskamer inbrengen. “Hun belangrijkste taak is ervoor zorgen dat er een gemoedelijke sfeer is waarbinnen bewoners meer persoonlijke aandacht krijgen en levendigheid ervaren”, vertelt Maaike Versteegh, manager Zorg en Welzijn. Een-op-een een kopje koffiedrinken, samen een fotoboek bekijken: welzijn zit ’m vaak in dit soort alledaagse dingen. Het is vooral kijken naar waar iemand behoefte aan heeft en doen wat ertoe doet. “Door de komst van twintig medewerkers per locatie is daar nu de menskracht en de tijd voor.” En dat blijkt van grote meerwaarde voor de bewoners.

Spelenderwijs herinneringen ophalen

De gemiddelde bewoner van de zorglocaties van zorggroep Maas & Waal is de afgelopen jaren sterk veranderd, vertelt Marianne Nillessen, coördinator Bureau Welzijn. “Dat vraagt om andere spelmaterialen dan voorheen.” Onlangs hebben de afdelingen binnen de verschillende locaties daarom een nieuw breed en divers spellenpakket ontvangen. “Daarbij gaat het met name om spelmaterialen waarbij herinneringen worden opgehaald en zingeving, beweging, sociale contacten en interactie gestimuleerd worden.”

De spellen zijn vanzelfsprekend afgestemd op de doelgroep. Dat betekent dat bijvoorbeeld de legpuzzels grotere stukjes hebben en de Rummikub grotere steentjes. Mensen bij wie de fijne motoriek niet optimaal meer functioneert kunnen daar ook mee uit de voeten. Daarnaast gaat het om spelmaterialen waarmee gesprekken over het levensverhaal van mensen op gang gebracht kunnen worden. “Het gezamenlijk plezier beleven staat daarbij centraal. Dat stimuleert en activeert.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Wij werken samen met